LT | LV
##

Uzņēmuma darbība

Uzņēmuma pamatdarbība – otrreizējo izejvielu savākšana un to sagatavošana pārstrādei.

Galvenie SIA „Ekobazė" klienti – tipogrāfijas, ražošanas un komercorganizācijas.

Sapulcinātā otrreizējo izejvielu tirgus speciālistu komanda lieliski pārzina otrreizējo izejvielu tirgus specifiku. Vislielākā uzmanība tiek pievērsta klientu vajadzību un iespēju analīzei. Atbilstoši tam uzņēmuma speciālisti sagatavo labākos tehniskos un komerciālos piedāvājumus.

Jautājumi

Mūsu speciālisti

+37126556830

Vai

Kontakti forma

jaunumi 

27. 03.17.  Rīgā, Kurzemes prospektā 132, darbu sāk otrreizējo materiālu pieņemšanas punkts.

Informācijai tel. nr. +371 24408480